Tattoo काढायच असेल तर आजच भेट द्या – GALAXY RU ART

Rohita Tattoos Shop Lonere

आपल्याला Tattoo काढायची आवड आहे. पण कुठे चांगल्या प्रकारे काढतात माहीत नाही?

Tattoo काढण्यासाठी पुणे, मुंबई, गोवा इकडे जावे लागते. तर आता टेंशन सोडा लोणेरे येथे उघडले आहे नवीन GALAXY RU ART शॉप ज्यामध्ये आपण भेट द्या.

Rohita Galaxy Tattoo Shop

GALAXY RU ART SPECIALITY

  • Tattoos service, Tattoo Classes
  • Wall painting for kids bedroom, hall etc.
  • Glass painting
  • Drawing classes

Tattoo Shop Lonere

संपर्कासाठी पत्ता:

शॉप नं. २, भोनकर निवास, लक्ष्मी नगर ग्रामपंचायत कार्यालया मागे,विद्यापीठ रस्ता लोणेरे, माणगांव.

संपर्क: प्रोप्रा.रोहीता उभारे आणि रुशिता उभारे
मो.नं: ९९८७८९३७६६, ९९८७०८३५१७

नवीन बातम्यांसाठी पाहत राहा न्युज मराठी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *