Ultimate magazine theme for WordPress.

सन्माननीय लोक प्रतिनिधी


  • मंत्री / खासदार – मा.श्री.अनंत गीते,खासदार, मा.केद्रीय उदयोग अवजड मंत्री मा.भारत सरकार

anant-geete-khasdar


  • मंत्री – मा. श्री. प्रकाश मेहता, मा. मंत्री गृहनिर्माण, खनिकर्म, कामगार मंत्री महाराष्ट्र राज्य तथा मा. पालकमंत्री, रायगड

prakash-metha-minister


  • आमदार – मा. श्री. सुनील तटकरे, मा. विधानपरिषद सदस्यamdar-sunil-tatkare

  • आमदार – मा. श्री. अनिलभाऊ तटकरे, मा. विधानपरिषद सदस्य

  • आमदार – मा. श्री.निरंजन वसंत डावखरे, मा. विधानपरिषद सदस्य

  • आमदार – मा. श्री.अवधुत तटकरे, मा. विधानसभा सदस्य, श्रीवर्धन मतदार संघamdar-avdhut-tatkare


  • मा. अध्यक्ष,जिल्हापरिषद – मा. श्री.सुरेश हरिश्चंद्र टोकरे

  • मा. सभापती, पंचायत समिती – श्रीम. अलका सुभाष केकाणे

  • मा. नगराध्यक्ष माणगांव नगरपंचायत – श्री. आनंद यादव

sachin-bomble-mangaon-taluka-virodhi-pakshya-neta