माणगांव तालुक्यातील महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक

AT07CP Old Phone Isolated

तहसिलदार कार्यालय माणगांवच्या अधिकृत संकेत स्थळावरून घेतलेल्या माहितीच्या साहाय्याने वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, सन्माननीय लोक प्रतिनिधींना संपर्क करण्यासाठीचे महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक दिले आहेत.  ⇓वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी⇓ अ.क्र. पदनाम अधिका-याचे नांव दूरध्वनी क्रमांक 1 विभागीय […]